History of Paroa Station

Paroa station is named after the Tipuna Paroa.   Paroa was a decendant of Kaukohea the eldest son of Rakaipaaka, Kaukohea married Mawete and Turipo the twin daughters of Tamahenga of Ngati Porou. The children of Kaukohea to Mawete include Tutekanao, Kuarahikakawa and Mamangu. Paroa inherited his land rights from his tipuna Mamangu. The tipuna Kere Waihape, Tiopira Konohiwhero and Matenga Te Aohia are descendants of Paroa as shown in the whakapapa below.

The Maori Land court   Wairoa Minute Books. Waipapa Block.   0n the 23rd of June 1906.   Wi Te Kahu.

Ngati Paroa is one of the Hapu having mana whenua in the Waipapa Block.Some of the principle persons are Hira Whakapinga, Hipora Iwi katoa , Para Turi, Tiopira Konohiwhero, Tirita Kaumatua and Arapera Te Aho. These are all Ngati Paroa tipuna

Kahungunu

Kahukuranui

Rakaipaaka                                                         Kahungunu                           =

Kaukohea= Mawete                                  Tauhekuri                                  

Mamangu                                          Tawhiwhi                      

Ngarue     ===================Hinemua                        

Paroa   ===   Hinemanehua                                                                              

Ngarangituhoura                                                              

Rerewai te Rangi                                                        

Ngarue                                              

Tama I Tohukura                      

1) Matana                                                                   2) Rori == Menemene                                       3) Te Arakaikino

Kere Waihape ===Kararaina                         Renata Waihape == Pango Aranui                               Hera rakoa

Ani Waihape = Waaka Toroiawhiti             Iriapa Aranui (Whangai of Ranapia Aranaui)               Arapera Te Aho

Kararaina the wife of Kere Waihape was also a descendant of Paroa and half sister to Hipora Iwi Katoa in the geneaology below.

Tirita Kaumatua was a full sister of Tiopira Konohiwhero in the above whakapapa.   Para Turi was the half sister of Tiopira and had no isssue.   Tirita married Eriha Kaumatua and they are the tipuna of the Eriha whanau and Matana whanau.   The Tio in Tiopira was anglicised and some of his descendants are now referred to as the Joe whanau.   Eg Ramon Joe.

                               Kurahikakawa

Paroa                     Te Huatu  

Tumata======= Te Rua                                                         Paroa

Hinewaka                                                                             Hinemanehua

Moko                                                                                Ngarangituhouora                        

Kahotara                                                                           Rerewaiterangi

Tapoko                                                                                 Tihe   =   Taumuhu

Matenga Te Aohia                                             Ateanuku                             Kaiho                  

Ropine                                               Hona Te Waha                                             Koari

Makere                                     Hira Te Whakapinga                                   Ketura                     Atareta Paruparu

Ketia Paratene                                                                                 Tiopira Konohiwhero                  Hipora Iwi Katoa                                                    

Awhina Waaka                                                                                     Tiopira Ropitini                                 Wi Te Kahu

Toro Waaka                                        Ketia Paratene=======Pokia Tiopira

                                                                                 Awhina Waaka  

 

The Ngati Paroa whanau are also Ngai te Rau, Ngati Kurakakawa and Ngai Te Ao Kapiti.   Ngati Paroa also had land interests in Putere, one of their hua manu.(bird hunting areas)

A considerable part of Paroa Station also covers the Traditional lands of Ngati Tuhemata and other hapu however the focus of this korero is the name Paroa. The Crowns Consolidation act and Maori Development act saw these lands carved up and re allocated to Maori without regard for hapu or Iwi affiliation to the lands.

THE TRUSTEES ARE GRATEFUL FOR THE REARCH CARRIED OUT BY TORO WAAKA

COMPILING THIS WHAKAPAPA CHART

OTHER SIGNIFICANT WHAKAPAPA

1. WAINOHU HODGES WHANAU & OTHERS : TEHUKI / TE RANGI TOHU MARE

Rakaipaaka             Turamakino

Mawete                     Kokohea

Tu Te Kanao               Tamatea Hirau

Tureia                       Hinekimihanga

Te Huki                     Te Rangi Tohu Maire

Puruaute                   Te Matekainga

2. KAINAMU, ERIHA,WAAKA WHANAU AND OTHERS ; TE HUKI / Te ROPUHINA

   Rakaipaaka                   Turamakino

   Mawete                         Kokehea

   Tu Te Kanao                   Tamatea Hirau

   Tureia                           Hinekimihanga

   Te Huki                         Te Ropuhina

   Te Rehu                         Katea

   Te Wairua Ngaroa         Te Aweawe

   Tamarae                       Whakino

   Pukehai                       Kurae

   Hopa Te Mano             Miriama Pukehai

   Hemi Kainamu           Tepora Temano

   Ngaranoa Kainamu     Robert Findlay

   Miriama Findlay         James McDonnell

DESCENDENTS OF RAIHA KEEFE

Rakaipaaka                 Turamakino

Pokia                           Kuranui

Te Tahinga                   Te Hihipa

Te Rangihakahaka         Haerengarangi

Te Manutai                   Hineahu

Katonga                       Hoataua

Takuputai                     Te Whakaanga

Torea                           Te Ruati

Te Kauaha                    Te Whiriaita

Pita Koterewai             Toto Te Mau

Hachem Schmidt           Tauarai Te Mau

John Smith                   Raiha Keefe

Mereana Smith             William Walker Hawkins

Olive Hawkins               Archie McDonnell

James McDonnell         Miriama Findlay

MODERN HISTORY

   Following the land grab by the Crown during the 1850’s, the McLean purchase saw most Maori owned land south of the Mohaka River fall into Crown ownership.

   Much is written about land acquisition north of the Mohaka , particularly the sale

Of the Mohaka & Waihua Blocks, with instances of land being taken without compensation due to survey error, deceit and other reasons.History records instances of landSales to settlers at 10 times what Maori owners agreed to before receiving payment From the Crown. Further controversy surrounded the Crowns Consolidation Act and Maori Development Act with land blocks carved up and re allocated to Maori without regard to Hapu or Iwi affiliation to the land.

In the 1930’s under the Apirana Ngata land development scheme several small landowners worked the holdings either as dairy or sheep & beef farms. Most failed due to unsustainability through lack of scale. Most were forced to find work locally to keep families and service mortgages and loans. Fortunately there was work on the railways, Roads and farms.

During the mid 1950’s largely through efforts of the visionary Wairoa Kaumatua Sir Turi Carroll, with support from local Kaumatua Paora Rerepu, Wiki Hapeta Irene Stuart and Dottie Winiata amoungst others it became apparent there was a desire toCollaborate to achieve the required scale to sustainably farm their land.This desire culminated in a meeting held at Jim Adsett’s picture hall on 13 August 1958 to which 45 to 50 owners of 13 blocks totalling 2813 acres met Department of Maori affairsStaff.

A further meeting was held on 12 July 1959 at the Raupunga Memorial Hall. Block numbers had increased to 21 with a combined government valuation of $40000

An interim management committee were elected consisting of:

Henry Kupa   Girlie Wainohu (Secretary) John Wainohu Jim Eriha       Wiki Hapeta

AT Carroll (Chair)     Paul Lemuel   Bill Te Kahu Wi Keefe Irene Stuart   Tu Pera.

On 15 October 1959 at a Maori Land Court sitting in Wairoa a total of 20 blocks were amalgamated under the Title description of Mohaka C9, all existing titles were cancelled.

(Refer to list of blocks and original owners)

                                          

561280 3757040197935 375526910 n

 

Notices and Events

1000034394

 

 

Trustees Login